От 14.07.2020 г. "ХЕДХАНТЕРС“ ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-3101-C01

Проектът: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Общата стойност на проекта е 7900,00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100%. от които 6715,00 лв. европейско и 1185,00 лв. национално съфинансиране.

Целта на проекта е ссигуряване на оперативен капитал за предприятиeто за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Нашите професионални партньори.

Работим само с най-добрите, за да сме сигурни че получавате само най-доброто обслужване. Нашите партньори, които ни доставят само най-добрите продукти за вашия външен вид и имидж.

Uppecut
Bug coffee roasters
Intercosmetica
Jameson уиски